Alur Kegiatan Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2019 menggunakan pola blended learning/hybrid learning

Pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan Tahun 2020 dilaksanakan secara daring melalui tahapan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari 3 mata kuliah sebagaimana disampaikan pada struktur kurikulum.

Gambaran tahapan pelaksanaan pembelajaran program PPG Dalam Jabatan adalah seperti gambar berikut ini: